คู่มือการใช้งาน Google Document...Click

คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GIS...Click

แบบสำรวจความคิดเห็นของทหารใหม่ ผู้ปกครองของทหารใหม่ และนักศึกษาวิชาทหาร...Click

ขอเชิญร่วมเช่าบูชาพระพุทธเมตตาเสนานาถ ...Click

ให้กำลังพลตรวจสอบข้อมูลตนเองในโปรแกรม E-Battalion รายละเอียดเพิ่มเติม ...Click

 

๓๐ เม.ย.๕๗ รอง เสธ.พล.ม.๒ รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ปี ๕๗
๒๘ เม.ย.๕๗ พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.๒ รอ.

๒๒ เม.ย.๕๗ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชำนาญงาน

๒๕ เม.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. ร่วมให้การต้อนรับ เสธ.ทบ. ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. (RDF)
๒๑ เม.ย.๕๗ ผบ.พล.ม.๒ รอ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกเป็นหน่วยกองพัน
พ.อ.ศักดา เนียมคำ รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องรถดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้น ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เม.ย.๕๗ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.๒ รอ. โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสุทธิสาร